Все виды слухоулучшаюх операций на современном оборудовании!

 
Район:Бишкек
Дата:Понедельник, 22 Февраля, 2021
Телефон:0777 02 07 66

 

ebbf83d4-93eb-43bb-a8e1-39ac1af51cac.jpg

 

Все виды слухоулучшающих операций на современном оборудовании!

Слух - это ценный дар! Одной из самых частых причин снижения слуха в нашей стране является хронический отит.

Все виды слухоулучшающих операций на современном оборудовании проводятся в МЦ КГМА им. И.К. Ахунбаева.

 

По всем интересующим вопросам можно обратиться напрямую к доктору.
https://www.instagra.../doctor_buvaev/

 

Угууну жакшыртуучу операциялардын бардык түрү заманбап жабдыктарда жасалат!

Угуу бул - баалуу белек! Биздин өлкөдө угуунун начарлоосунун эң кеңири таралган себептеринин бири өнөкөткө айланган отит оорусу.

Угууну жакшыртуучу операциялардын бардык түрү И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын медициналык борборунда заманбап жабдыктарда жасалат.

Сизди кызыктырган бардык суроолор боюнча https://www.instagra.../doctor_buvaev/ ге түз байланышсаңыз болот.

 

Тел:

0777 02 07 66 W/A

Прикрепленные изображения

  • 7c2c1308-029b-490a-a4c6-2e9f8dd4a495.jpg
  • 484f43cb-5404-44c4-b0e2-0a562a83bb41.jpg
  • a332f77e-b13d-48ae-9b11-8347982cbc3b.jpg
  • ab04bbad-559e-4089-bedb-551a8f2cad2b.jpg
  • eee77f45-052d-4203-baff-497c237168fb.jpg

Комментарии

Комментариев